Vores værdier

Vi skal stå stærkt i vores værdier, hvis vi vil når Verdensmålene inden 2030. Verden står nemlig over for en global udfordring, der kræver nye løsninger og nye niveauer af fællesskabstænkning på tværs af sektorer og landegrænser. 

1. Vi ser forskelligheder som vores største kollektive styrke

Arbejdet med Verdensmålene er et forholdsvis nyt og enormt kompleks felt, og naturligvis findes alle løsninger ikke på forhånd. Det er helt afgørende, at vi tør dele vores erfaringer – både succeserne og fejltagelserne. Det skal være legalt at sige, at vi har en udfordring, som vi kan lære af. Kun ved fælles indsats, partnerskab og videndeling kan vi accelerere den bæredygtige udvikling og sikre en bedre fremtid for den næste generation. 

Sammen kan vi bryde grænser ned for at samarbejde om det, der virkelig har betydning.

2. Vi bygger vores fællesskab på tillid og ærlighed

Vi brænder for at inspirere og skabe værdi for virksomheder og organisationer, der hver dag er med til at gøre noget godt for verden. Men mest af alt brænder vi for at skabe et fællesskab og en bevægelse mod en mere bæredygtig verden. For ingen kan løfte opgaven med bæredygtig udvikling alene. 

Vi tror på hinanden og vi tror på, at der er gode intentioner bag enhver handling. Vi vil absolut ikke være med til ”greenwashing” – det vil sige, at man fortæller om bæredygtige indsatser, man ikke har udført eller lever op til. Der skal handling bag ordene og ærlighed i vores fortællinger. Det forventer vi af hinanden, og det forventer vi af vores partnere og medlemmer.

Vores team er altid tilgængeligt og lydhør overfor idéer og feedback. Det er på den baggrund, at vores fællesskab udvikler sig og nye forretningsidéer og -muligheder opstår.

3. Vi tror på meningsfuldhed som den største drivkraft 

De fleste mennesker har brug for at vide, at det arbejde de laver, bidrager positivt til samfundet og til verden. Undersøgelser viser, at engagementet hos medarbejdere i formålsdrevne virksomheder stiger med 93 procent. Det skyldes, at medarbejderne oplever en høj grad af meningsfuldhed, loyalitet og tilknytning til virksomheden.

Men det er nu ikke på grund af disse undersøgelser, at vi har arbejdet formål og mening ind i vores kultur. At arbejde for en bedre verden ligger dybt i vores DNA: Vi kan simpelthen ikke lade være. Climate Partnerships er således en formålsdrevet virksomhed, som arbejder for at accelerere den bæredygtige udvikling gennem partnerskaber og inspirerende kommunikation.

4. Vi udvikler os hurtigt for at være på forkant med vores medlemmers behov

Den menneskelige bevidsthed, ny viden og nye teknologier udvikles med eksponentiel hast. Det samme gør vores medlemmers behov. Vores ambition er at være den førende partnerskabsplatform inden for bæredygtig udvikling. Derfor dedikerer vi os til en hverdag med forandring, hurtig læring og konstant innovation, hvor løsningerne udvikles i takt med – og nogle gange inden, behovet opstår hos vores medlemmer.

Vores team arbejder hver dag i et højtvibrerende og inspirerende miljø for at skabe de bedste rammer for udvikling af forretningsfællesskaber for vores visionære og formålsdrevne medlemmer. 

Accelerer jeres globale ansvar med et partnerskab