Velkommen til...

I Climate Partnerships er vi dedikerede eksperter i kommunikation om grøn omstilling, CSR og bæredygtig udvikling. Vi hjælper ansvarlige virksomheder og organisationer med at formidle de bæredygtige indsatser ud fra principper om troværdighed, gennemsigtighed og konstruktive kommunikation, der vækker tillid.

Vores mission er at inspirere mennesker til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning og vi har erfaret, at de mest værdiskabende projekter er dem, der skabes i partnerskaber. Derfor har vi udviklet en digital platform, hvor virksomheder og organisationer kan finde deres næste samarbejdspartner eller blive inspireret til at koble sig på eksisterende initiativer, der sætter handling bag Verdensmålene.

Platformen er gratis at benytte, og danner ramme for projekter med udgangspunkt i både social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed.

Nye niveauer af fællesskabs-tænkning

Arbejdet med Verdensmålene er et forholdsvis nyt og enormt kompleks felt, og naturligvis findes alle løsninger ikke på forhånd. Det er helt afgørende, at vi tør dele vores erfaringer – både succeserne og fejltagelserne. Det skal være legalt at sige, at vi har en udfordring, som vi kan lære af. Kun ved fælles indsats, partnerskab og videndeling kan vi accelerere den bæredygtige udvikling. Derfor har vi et stærkt fokus på formidling der inspirerer og skaber fællesskab.

Skærmbillede 2021-05-28 kl. 13.15.03
Skærmbillede 2021-01-12 kl. 17.21.06

Sammen om den bæredygtige udviklinkg

Mange virksomheder ønsker at efterleve den stadig stigende forventning om globalt og socialt ansvar, men det kan være tidskrævende at finde den rigtige tilgang og de rette samarbejdspartnere. Det er den udfordring Climate Partnerships løser.

Det gør vi bl.a. ved at etablere kontakt mellem virksomheder, iværksættere og NGO'er, der matcher på baggrund af værdier, kompetencer, interesser mv.

"Handling mod en bedre verden kræver ledelse med formål og medmenneskelighed"

Cathrine Bianca Christensen, Founder Climate Partnerships